Novosti

 
 
Picture of Nikola Marangunić
Raspored - zimski semestar 2018/2019
by Nikola Marangunić - Friday, 12 October 2018, 5:19 PM
 

Poštovane kolegice i kolege,
Na linku ovdje pratite redovito ažuriranje rasporeda predavanja za zimski semestar akademske godine 2018./2019.  koji vrijedi u idućem  tjednu (od 15.10.2018 do 19.10.2018).

Sve primjedbe te eventualna preklapanja za novi raspored i dalje možete prijaviti na raspored@pmfst.hr 
Raspored tjedan poslije ažuriramo sukladno primjedbama koje dobivamo. 

Više informacija i raspored po grupama na studijima možete pronaći na stranici:
http://www.pmfst.unist.hr/raspored/
Ako postoje preklapanja u rasporedu, studenti mogu zamijeniti grupe.