Novosti

 
 
Picture of Nikola Marangunić
Raspored – Zimski semestar 2018/2019
by Nikola Marangunić - Monday, 8 October 2018, 10:24 AM
 

Poštovane kolegice i kolege,
Na linku ovdje je objavljen ažuriran raspored predavanja za zimski semestar akademske godine 2018./2019.  koji vrijedi u idućem  tjednu (od 09.10.2018 do 12.10.2018)

Sve primjedbe te eventualna preklapanja za novi raspored i dalje možete prijaviti na raspored@pmfst.hr 
Raspored tjedan poslije ažuriramo sukladno primjedbama koje dobivamo. 

Više informacija i raspored po grupama na studijima možete pronaći na stranici:
http://www.pmfst.unist.hr/raspored/
Ako postoje preklapanja u rasporedu, studenti mogu zamijeniti grupe.
Za pregled rasporeda možete koristit i mobilnu aplikaciju EduPage gdje automatski dobijete obavijest o promjeni rasporeda. 
Aplikaciju za Android uređaje možete pronaći na GooglePlay-u:
Aplikaciju za Iphone možete pronaći na AppStore-u
https://itunes.apple.com/sk/app/edupage/id569428005?l=sk&ls=1&mt=8

U aplikaciju se upisuje adresa "pmfst.edupage.org" za naš raspored.