Novosti

 
 
Slika Nikola Marangunić
Raspored – Zimski semestar 2018/2019
napisao/la Nikola Marangunić - Ponedjeljak, 1. Listopad 2018., 19:36
 

Poštovane kolege,
Na linku ovdje je objavljen raspored predavanja za zimski semestar akademske godine 2018./2019.  koji vrijedi u ovom tjednu (od 01.10.2018 do 05.10.2018)
Na istom linku, u izborniku možete pogledati raspored koji će vrijediti od idućeg tjedna "Zimski 2018/2019 od 08.10.2018"

Raspored za idući tjedan ažuriramo sukladno primjedbama koje dobivamo. 

Sve primjedbe te eventualna preklapanja za novi raspored i dalje možete prijaviti na raspored@pmfst.hr 
Više informacija i raspored po grupama na studijima možete pronaći na stranici:http://www.pmfst.unist.hr/raspored/
Ako postoje preklapanja u rasporedu, studenti mogu zamijeniti grupe.
Za pregled rasporeda možete koristit i mobilnu aplikaciju Edu age gdje automatski dobijete obavijest o promjeni rasporeda. 
Aplikaciju za Android uređaje možete pronaći na GooglePlay-u:
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.org.edupage
Aplikaciju za Iphone možete pronaći na AppStore-u
https://itunes.apple.com/sk/app/edupage/id569428005?l=sk&ls=1&mt=8

U aplikaciju se upisuje adresa "pmfst.edupage.org" za naš raspored.