Novosti

 
 
Picture of Vladimir Pleština
Predaja dokumentacije za upis na više godine
by Vladimir Pleština - Friday, 21 September 2018, 1:07 PM
 

Svi studenti koji imaju mogućnost, dužni su od ponedjeljka 01.10.2018 preko Studomata otvoriti upisni list i upisati predmete s predupisnog lista koje mogu.

Otvaranje upisnog lista nam omogućava da studentima prebacimo predmete koje su upisali na predupisima.

Oni studenti koji, zbog tehničkih problema ili spadaju u kategoriju odobrenja upisa po posebnim odlukama vijeća, ne mogu otvoriti upisni list također moraju predati dokumentaciju, a referada će provjeriti da li su podnijeli potrebne zamolbe i da li su zamolbe odobrene.

Studenti su dužni predati:

-          Prijavu za upis na više godine (u prilogu)

-          Indeks

-          Predupisni list

-          dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kuna na IBAN Fakulteta broj HR1723300031100068831 s pozivom na broj 6526401 – 23300;

-          dokaz o uplati troškova školarine (sukladno utvrđenom iznosu na IBAN Fakulteta broj HR1723300031100068831 s pozivom na broj 6526400 – 20500;).

 Raspored predaje dokumentacije:

Dokumentacija se predaje na info pult

 Utorak 02.10.2018 od 10:00-14:00 - dokumentacija za studente:

-          Biologije i kemije (preddiplomski i diplomski) za šalter 1,

-          Informatike (preddiplomski i diplomski) za šalter 2;

 Srijeda 03.10.2018 od 10:00-14:00  - dokumentacija za studente:

-          Nutricionizam (preddiplomski) za šalter 1,

-          Informatike i tehnike (preddiplomski i diplomski) za šalter 2;

 Četvrtak 04.10.2018 od 10:00-14:00  - dokumentacija za studente:

-          Matematike (preddiplomski i diplomski) za šalter 1,

-          Matematike i informatike (preddiplomski i diplomski) za šalter 2;

 Petak 05.10.2017 od 10:00-14:00  - dokumentacija za studente:

-          Fizike, Inženjerske fizike (preddiplomski i diplomski) za šalter 1,

-          Matematike i fizike, te Fizike i informatike(preddiplomski i diplomski) za šalter 2.