Novosti

 
 
Slika Vladimir Pleština
Odluka o naknadnom upisu na diplomski studij
napisao/la Vladimir Pleština - Petak, 21. Rujan 2018., 13:04
 

Temeljem članka 43. Statuta Fakulteta, Fakultetsko vijeće na 147. sjednici održanoj dana 19. rujna 2018. donijelo je sljedeću:

O  D  L  U  K  U

 

I.

Studenti koji će obraniti završni preddiplomski rad ili završni preddiplomski ispit nakon završetka prijava za upis na diplomske studije u ak. god. 2018./2019., mogu podnijeti zamolbu za naknadni upis na diplomski studij, ukoliko na istom ostane slobodnih mjesta.

 

II.

Zahtjev za naknadni upis na diplomski studij predaje se do 27. 09. 2018. do 12:00 sati, prodekanu za nastavu, doc.dr.sc. Vladimiru Pleštini.

 

 

                                                                                         D e k a n i c a

 

                                                                       prof. dr. sc. Jasna Puizina