Novosti

 
 
Picture of Vladimir Pleština
Kalendar nastavne djelatnosti u akademskoj godini 2018./2019.
by Vladimir Pleština - Friday, 21 September 2018, 10:23 AM
 

Temeljem članka 43. Statuta Fakulteta, Fakultetsko vijeće na 147. sjednici održanoj dana 19 rujna 2018. donijelo odluku o kalendaru nastavne djelatnosti u akademskoj godini 2018./2019.

Kalendar nastavne djelatnosti možete pronaći u prilogu, a i na linku:

http://moodle.pmfst.unist.hr/course/view.php?id=455

U kalendaru nastave je predviđen model koji u svakom semestru nakon sedmog tjedna nastave predviđa jedan tjedan bez nastave. Ideja je da se studentima omogući što bolja priprema za kolokvije. Prema kalendaru, predviđeno je sedam tjedana predavanja, jedan tjedan bez nastave, zatim sedam tjedana nastave, tjedan bez nastave i nakon toga ispitni rok (četiri tjedna).

Prema kalendaru je predviđeno 14 tjedana nastave, ali su i planirane subote za nadoknadu tjedna bez nastave. Planirane subote se mogu iskoristiti u slučaju da nastavnici ne uspiju prema planu i programu održati nastavu u 14 tjedana nastave.

U tjednu bez nastave su dopušteni koloviji, ali oni mogu biti održani i mimo tog tjedna prema dogovoru sa studentima.

Svi nastavnici bi trebali u listopadu dogovoriti sa studentima termine kolokvija kako studenti ne bi bili preopterećeni i kao bi se mogli na vrijeme pripremiti.