Novosti

 
 
Picture of Vladimir Pleština
Odluka o upisu zamjenskih predmeta (uključujući i one zbog kojih se gubi pravo studiranja
by Vladimir Pleština - Thursday, 20 September 2018, 8:51 PM
 

Split, 20. rujna 2018.

 

Temeljem članka 43. Statuta Fakulteta, Fakultetsko vijeće na 147. sjednici održanoj dana 19 rujna 2018. donijelo je sljedeću:

O  D  L  U  K  U

 

I.

U slučaju kada predmet koji student nije položio više nije u redu predavanja, student može upisati jedan ili više predmeta koji je Odjel nadležan za studijsku grupu definirao kao zamjenu za taj predmet.

II.

Novi predmet se studentu računa kao upis predmeta prvi put, a za obračun participacije računa se kao ne položeni predmet.

III.

U slučaju da student prema pravilniku o studiranju gubi pravo studiranja zbog predmeta koji više nije u redu predavanja te upisuje novi predmet kao zamjenu, na studenta se primjenjuje odluka za nastavak studija za studente koji gube pravo studiranja.

 

 

 

                                                                                                        D e k a n i c a

 

                                                                                               prof. dr. sc. Jasna Puizina