Novosti

 
 
Picture of Vladimir Pleština
Odluka o visini upisnine za akademsku godinu 2018./2019.
by Vladimir Pleština - Thursday, 20 September 2018, 8:37 PM
 

Split, 20. rujna 2018.

 

Temeljem članka 43. Statuta Fakulteta, a sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu, Fakultetsko vijeće na 147. sjednici održanoj dana 19. rujna 2018. donijelo je sljedeću:

 

 

O  D  L  U  K  U

o visini upisnine za ak. god.  2018./2019.

 

 

Svi studenti koji upisuju višu godinu studija ili ponovno upisuju godinu studija,

plaćaju  upisninu u iznosu od 350,00 kuna.

 

 

 

 

                                                                                                        D e k a n i c a

 

 

                                                                                               prof. dr. sc. Jasna Puizina