Obavijesti Odjela za Matematiku

 
 
Picture of Nikola Koceić Bilan
Upis kolegija DIR II i KDM
by Nikola Koceić Bilan - Thursday, 30 August 2018, 8:46 AM
 

 Diferencijalni i integralni račun I

Studenti koji su ove akademske godine upisali kolegij DIR II, a neće ga položiti do kraja iste, u sljedećoj godini će upisati ekvivalentan kolegij MATEMATIČKA ANALIZA II koji se nalazi u novom nastavnom planu. Zbog novoga imena i novoga ISVU koda takav upis će se računati kao prvi.

Na studente koji već dvije godine imaju upisan kolegij DIR II, a isti neće položiti do kraja ove akademske godine, će se primijenjivati odluka Fakultetskog vijeća

Plaćanje predmeta koji su zamjena za predmete (uključujući i one zbog kojih se gubi pravo školovanja). Po odredbama te odluke svi takvi studenti će, uz plaćanje, moći sljedeće  godine upisati kolegij (po prvi put) MATEMATIČKA ANALIZA II ako udovoljuju propisanim uvjetima (30 ECTS bodova po aktivnoj godini studiranja...)

Kombinatorna i diskretna matematika

Studenti koji su ove akademske godine upisali kolegij KDM, a neće ga položiti do kraja iste, u sljedećoj godini mogu upisati isti taj kolegij iako će se po novom nastavnom planu umjesto njega izvoditi kolegij KOMBINATORIKA. Veći dio nastave studenti će moći pratiti u sklopu predavanja i vježba kolegija KOMBINATORIKA a manjim dijelom konzultativno.

Na studente koji već dvije godine imaju upisan kolegij KDM a, isti neće položiti do kraja ove akademske godine, će se primijenjivati odluka Fakultetskog vijeća

Plaćanje predmeta koji su zamjena za predmete (uključujući i one zbog kojih se gubi pravo školovanja). Po odredbama te odluke svi takvi studenti će, uz plaćanje, moći sljedeće  godine upisati isti taj kolegij ako udovoljuju propisanim uvjetima (30 ECTS bodova po aktivnoj godini studiranja...).