Cilj predmeta je osposobljavanje polaznika za izradu vlastitih multimedijalnih web stranica i

prezentacija. To se postiže kroz izradu projekta. Projekt sastoji se od povezanih interaktivnih

web stranica koje obrađuju odabranu lekciju, a namijenjene su učenicima osnovne škole za

samoučenje. Studenti snimaju pokuse, editiraju fotografije, zvukove i filmove, izrađuju crteže

i animacije te se upoznaju s dizajnom i izradom web stranica. Pritom, u nastojanju da temu

prikažu razumljivo i atraktivno, stječu metodička iskustva i znanja koja su im potrebna kao

budućim nastavnicima.