Cilj predmeta: 

Upoznati studente s

temeljnim pojmovima biofizikalnih mehanizama slušanja i produkcije govora;

istraživačkim metodama u području biofizike slušanja i govora


Očekivani ishodi:

Definirati fizikalne parametre zvuka, te govora kao posebne zvučne kategorije

Opisati svojstva jednostavnih i složenih zvukova

Objasniti spektralnu analizu zvukova i govora 

Opisati glavne elemente slušnog sustava

Razumjeti glavne procese odgovornih za neuralnu podlogu slušanja

Nabrojiti istraživačke metode  u području biofizike slušanja i govora

Povezati istraživačke metode sa znanstveno-istraživačkim pitanjima