Nakon završenog kolegija, studenti će biti sposobni:  

  •  Objasniti razliku između razvoja klasičnih i mobilnih aplikacija. 
  •  Opisati osnovnu strukturu mobilne aplikacije 
  •  Prepoznati glavne izazove razvoja mobilnih aplikacija 
  •  Osmisliti i realizirati vlastitu mobilnu aplikaciju 
  •  Objasniti proces razvoja mobilne aplikacije (podešavanje, razvoj, testiranje i distribucija)