Poluvodiči. Definicija  valentne i vodljive elektronske vrpce. Intrisični poluvodiči. Manjinski i večinski nosioci naboja. Vodljivost i pokretljivost nosilaca naboja. Primjese u poluvodičima. Generacija i rekombinacija nositelja naboja. Koncentracija nositelja naboja. Vodljivost poluvodiča. Difuzija u poluvodičima. P-N spoj. P-N spoj pod djelovanjem napona. Strujno-naponska karakteristika P-N dioda. Vrste dioda. Ograničenje snage u poluvodičkim diodama. Princip rada bipolarnog tranzistora. Tranzistorski efekt i širina baze. PNP i NPN tranzistori. Statičke karakteristike tranzistora. H-model  tranzistora. Ograničenja u radu tranzistora. Dinamička svojstva bipolarnih tranzistora. Tranzistor kao četveropol. Unipolarni tranzistori JFET. Statičke karakteristike JFET-a. MOSFET. Statičke karakteristike MOSFET-a.