Prirodni biološki aktivni spojevi u biljaka, mikroorganizama i morskih organizama.