Sadržaj:
Prikaz primjena računala u vođenju tehničkih sustava. Principi procesnog upravljanja. Osnovni elementi sustava procesnog upravljanja. Tehnike i elementi koji se koriste u dohvatu podataka i mjerenjima. Prilagodba signala. Filteri. Principi A/D i D/A konverzije signala. Principi obrade signala. Izvršni elementi i pretvornici koji se koriste u upravljačkim sustavima. Mikrokontroleri i arhitektura mikroračunala ugrađenih u tehničke sustave. Komunikacije u industrijskom okolišu. Izvori i utjecaj smetnji na mjerenja. Zaštita od smetnji.

Oblici provodjenja nastave:
Predavanja, seminari, laboratorijske vježbe (30+15+30). U nastavi se upotrebljavaju audio-vizualna pomagala i računalo.

Način provjere znanja i polaganja ispita:
Tri kolokvija tijekom semestra. Usmeni ispit. Potrebni elementi: položen usmeni ispit. Ukoliko je student uspješno kolokvirao sve kolokvije, oslobađa se ispita.