Povijest i razvoj mikrobiologije. Uloga bakterija u vodenim i kopnenim ekosustavima uključujući kruženje hranjivih tvari, simbiotske odnose te različite utjecaje na ekosustave. Osnovne strukture prokariotske i eukariotske stanice. Metaboličke aktivnosti mikroorganizama uključujući anaerobnu fotosintezu, fermentaciju, kemolitotrofiju, fiksaciju dušika i anaerobnu respiraciju.   Osnove genetike mikroorganizama, organizacija genoma, replikacija bakterija, rekombinacija, prijenos DNA te mobilni genetički elementi prokariota. Rast mikroorganizama i osnovni činitelji rasta; hranljive tvari, temperatura, kisik, osmotski tlak i pH. Osnovne metode uništavanja mikroorganizama uključujući fizikalne  (temperatura, zračenja, filtracija) i kemijske. Primjena mikroorganizama u biotehnologiji uključujući proizvodnju alkohola, fermentirane hrane, enzima, vitamina, antibitika, različitih dodataka hrani te kemijskih tvari. Molekularna sistematika i mikrobna evolucija. Taksonomija bakterija uključujući najznačajnije vrste iz svih skupina. Mikroorganizmi i oboljenja; otpornost, odnos mikrorganizma i domaćina, imunološki odgovori na infekcije, antibiotici i druge antimikrobne tvari. Osnovni mehanizmi patogenosti mikrorganizama. Klinička i dijagnostička mikrobiologija; epidemiologija i javno zdravstvo. Značajnije infektivne bolesti. Osnovna obilježja i patogenost gljiva i protozoa.