• Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije,

• Generatori istosmjerne i izmjenične struje,

• Transformatori i vrste transformatora, trofazni transformatori, stupanj

djelovanja transformatora i uporaba transformatora,

• Istosmjerni i izmjenični električni motori, vrste i primjena,

Elektromotorni pogoni (EMP) - predmet izučavanja i primjena u

praksi (izbor elektromotora za EMP-e i zaštita EMP-a,

• Industrijska elektronika: pasivne elektroničke komponente,

poluvodičke komponente, sklopovi industrijske elektronike,

• Električne instalacije: kabeli, vodiči, instalacijski materijali, simboli,

tehnički propisi,

• Električni uređaji u domaćinstvu i školi: namjena, princip rada i

ispravno korištenje,

• Električna rasvjeta (osnovni pojmovi i primjena),

• Električna vuča i električna propulzija (osnovni pojmovi i primjena).