Elektrostatika: Elektricitet i struktura tvari, Coulombov zakon, Električno polje, Gaussov zakon, Rad u električnom polju, Polje između ravnih ploča, Električni kapacitet, Kondenzatori, Statički elektricitet.

Električne struje: Strujni krug, Specifična električna vodljivost i otpor, Ohmov zakon, Izračunavanje električnog otpora, Prazni hod i kratki spoj, Spajanje električnog otpora, Kirchhoffovi zakoni, Serijski spojni izvori, Snaga i energija električne struje, Prilagođavanje, Primjene osnovnih zakona elektrotehnike, Rješavanje mreža istosmjerne struje.

Magnetizam: Magnetsko polje, Zakon elektromagnetske indukcije, Djelovanje magnetskog polja na naboj u gibanju, Djelovanje magnetskog polja na vodič kroz koji protječe struja, Biot-Savartov zakon, Polje ravnog vodiča, Sila između dva paralelna vodiča kroz koje protječe struja, Linijski integral magnetske indukcije. Zakon protjecanja, Magnetski krug, Samoindukcija, Međusobna indukcija, Uspostavljanje struje u strujnom krugu s induktivitetom, Otvaranje sklopke u strujnom krugu s induktivitetom, Magnetske osobine materije, Feromagnetizam, Magnetski krug s feromagnetom, Energija magnetskog polja, Elektromagnetska sila, Vrtloženje struje.

Izmjenične struje: Definicija, Karakteristične vrijednosti izmjenične struje, Nastajanje izmjeničnog napona, Prikazivanje izmjeničnih veličina, Radni otpor, induktivitet i kapacitet u krugu izmjenične struje, Snaga i energija izmjenične struje, Kombinacija elemenata R,L,C u strujnom krugu izmjenične struje, Primjena simboličke metode u rješavanju mreža izmjenične struje, Rezonancija, Višefazne struje, Snaga trofaznog sustava.

Elektrolitička disocijacija, Elektroliza, Faradayevi zakoni elektrolize, Napon polarizacije, Primarni i sekundarni kemijski izvori električne energije.