Umjetna inteligencija (UI) je područje koje je posvećeno proučavanju računalnog modela inteligentnog ponašanja. Zajedničko svim područjima umjetne inteligencije je izrada agenata ili strojeva koji imaju odlike inteligentnog ponašanja; rješavanje problema, predstavljanje znanja, zaključivanje, učenje, percepcija i interpretiranje. Količina različitog gradiva na kolegiju odražava raznolikosti navedenih pojmova. Tijekom kolegija, osvrnut ćemo se na temeljna pitanja i problematiku u području UI te istražiti temeljne tehnike navedenog područja. Kolegij je projektno orijentiran, s praktičnim zadacima koji se rješavaju tijekom cijelog semestra, koristeći NetLogo programsko okruženje utemeljeno na LISP i Prolog programskim jezicima.

Nakon završenog kolegija, studenti će biti sposobni:  

  •  Objasniti razliku između razvoja klasičnih i mobilnih aplikacija. 
  •  Opisati osnovnu strukturu mobilne aplikacije 
  •  Prepoznati glavne izazove razvoja mobilnih aplikacija 
  •  Osmisliti i realizirati vlastitu mobilnu aplikaciju 
  •  Objasniti proces razvoja mobilne aplikacije (podešavanje, razvoj, testiranje i distribucija)